هارد پرسرعت SSD NVMe

Germany-Pro-1GB-20GB
 • Intel Xeon پردازنده
 • 1 تعداد هسته
 • 1 گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-Pro-2GB-30GB
 • Intel Xeon پردازنده
 • 2 تعداد هسته
 • 2 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-Pro-4GB-60GB
 • Intel Xeon پردازنده
 • 4 تعداد هسته
 • 4 گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-Pro-6GB-80GB
 • Intel Xeon پردازنده
 • 6 تعداد هسته
 • 6 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-Pro-8GB-120GB
 • Intel Xeon پردازنده
 • 6 تعداد هسته
 • 8 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل