سرور مجازی ارزان آلمان

Germany-LP-1GB-50GB
 • Core i7-6700 پردازنده
 • 1 تعداد هسته
 • 1 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت هارد
 • SATA ent/R10 نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-LP-2GB-75GB
 • Core i7-6700 پردازنده
 • 2 تعداد هسته
 • 2 گیگابایت رم
 • 75 گیگابایت هارد
 • SATA Enterprise نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-LP-3GB-100GB
 • Core i7-6700 پردازنده
 • 3 تعداد هسته
 • 3 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • SATA Enterprise نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-LP-4GB-150GB
 • Core i7-6700 پردازنده
 • 4 تعداد هسته
 • 4 گیگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد
 • SATA Enterprise نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل
Germany-LP-6GB-200GB
 • Core i7-6700 پردازنده
 • 6 تعداد هسته
 • 6 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد
 • SATA Enterprise نوع هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • دلخواه سیستم عامل